Under normal arbetstid ger vi lokalt stöd. Vid akuta lägen utanför arbetstid ställer vi naturligtvis upp om vi är tillgängliga. Om inte hänvisar vi till vår leverantör.

Kontaktpersoner
Torbjörn Jansson

+46 708 779 467


Johan Palm
+46 708 779 462


Stefan Eriksson
+46 708 779 464EdgeZones applikationsutveckling, projektledning och arkitektuell design samexisterar och driver företag och idéer framåt!
EdgeZone - pålitlighet och innovation

Vi bidrar med att skapa förståelse för hur ett tjänsteorienterat synsätt ger våra kunder möjlighet att möta affärsverksamhetens behov av flexibel access till legacydata och program.

EdgeZone skapar affärsnytta för informationstunga företag genom att leverera kostnadseffektiva och funktionella lösningar där stabilitet, prestanda och innovation utvecklar och förnyar.

Hur vi arbetar

Våra konsulttjänster inkluderar allt ifrån applikationsutveckling till projektledning och arkitektuell design av era integrationsmiljöer. Våra anställda har i snitt över 15 års erfarenhet av z/os plattformen, med fokus på integration och är kända för sina innovativa lösningar hos våra befintliga kunder.

Vi är vana vid att jobba med korta adhock lösningar, men även med långa tyngre projekt där vi kan ta helhetsansvar med leveransgaranti inom uppsatta tidsramar.

"Vi arbetar fram funktionella lösningar där stabilitet, prestanda och innovation utvecklar och förnyar”

Våra produkter

Ivory erbjuder branschledande stordatorintegration och dataverktyg som förenklar och påskyndar åtkomst till stordatorns applikationer, data och processer. Det skapar en operativ miljö, lyhörd för utvecklare och användare.

Ivory Service Architect

Service Architect

Ivory Service Architect möjliggör utökad åtkomst av stordatorapplikationer, data och processer genom webbtjänster för stordatorer. Stordatorutvecklare kan sömlöst integrera ny teknik som mobila banktjänster, webbaserade portaler, hantering av affärsprocesser och paketerade applikationer.

 • Robust serviceorkestrering, optimal produktivitet

 • Utnyttjning av specialmotorer

 • Batchintegration med hög prestanda

 • Integrerar inkommande och utgående data

 • Ger flexibel servicedesign uppifrån och ned

 • Support för alla plattformar, språk och data

 • Presentation av logisk integration av hög prestanda

Ivory Data Access

Data Access

Ivory Data Access låter dig snabbt låsa upp informationen som lagras i stordatorns datakällor genom standard SQL-åtkomst. Eller så kan du komma åt data genom webbtjänster med Ivory Service Architect. Med den här lösningen blir stordatorns dataåtkomst lika lätt som att få åtkomst till information på andra servrar i nätverket.

 • Enkel installation, administration och konfiguration

 • Ett verktyg för att komma åt en stordators alla datakällor

 • Strömlinjeformad konfiguration genom fördefinierade vyer

 • Komma åt data via standard-SQL eller webbtjänster

 • Dubbelriktad tillgång till icke-stordatorers datakällor

 • Håller fast vid din stordators standardsäkerhet

VisualConnect

Visual Connect

Ivory VisualConnect låter dig sätta ett intuitivt grafiskt gränssnitt på 5250 eller 3270 green screens. Åtkomst till din stordator blir möjligt genom ett vanligt webbläsargränssnitt utan att ändra back-end-applikationen. Vid användning av Ivory Service Architect kan utvecklare integrera Ivory-baserade webbtjänster i Ivory VisualConnect 3270/5250-applikationer.

 • Förbättra användbarhet

 • Öka användarnas tillfredsställelse

 • Reducera utbildningskostnader och krav

 • Öka produktiviteten

Våra Tjänster

På EdgeZone jobbar vi med gränsöverskridande lösningar för att kunna skapa åtkomstbaserade tjänster som driver företag och idéer framåt

Konsulttjänster

Vi arbetar ständigt på att utvecklas och specialisera oss inom Business Intelligens och IT-Säkerhet. Vårat professionella team kan hjälpa dig att vända dyra stordatorlösningar till effektiva, kraftfulla och flexibla IT-system för att öka funktionalitet och produktivitet i din specifika miljö. Vår långa erfarenhet ger oss både tekniskt kunnande och förståelse för den verksamhet vi arbetar i när vi är ute på konsultuppdrag. Edgezone levererar konsulter inom hela utvecklingsprocessen – från korta adhock lösningar, till längre och tyngre uppdrag där vi kan ta helhetsansvar med leveransgaranti inom uppsatta tidsramar.

Utöka åtkomst genom webbtjänster för stordatorer

Vi utvecklar och driftsätter webbtjänster för stordatorer med hjälp av Ivory Service Architect. Ivory Studio är ett intuitivt verktyg där utvecklare kan sätta ihop webbtjänster från stordatorapplikationer och data utan kodning och ingen ytterligare användning av MIPS. Genom att använda ”drag and drop” kan utvecklare definiera webbtjänstindata och utdata, och sedan grafiskt utforma flerstegsprocessen för att implementera tjänsten.

Ivory Server är genomförandemotorn som kan driftsättas på eller utanför stordatorn. Den behandlar information som publicerats från Ivory Studio, får åtkomst till applikationer och data direkt i varje ursprunglig miljö. Dessutom kräver Ivory Service Architect minimal utbildning och kan snabbt driftsättas.

Stordators dataåtkomst med standard-SQL

Med Ivory Data Access låter vi dig snabbt låsa upp informationen som lagras i stordatorns datakällor genom standard SQL-åtkomst. Med den här lösningen blir stordatorns dataåtkomst lika lätt som att få åtkomst till information på andra servrar i nätverket.

Till exempel kan du genom stordatorns dataåtkomst koppla verktyg för industristandardens business intelligence (BI) i realtid via ODBC /JDBC genom att använda standard-SQL. Eller integrera stordatorns data med office-applikationer och ge dubbelriktad synkronisering av stordatorers och icke-stordatorers datakällor.

Eftersom Ivory Data Access är dubbelriktad, tillåter den dataåtkomst för stordatorer och tillåter också att dina stordatorprogram och processer kan komma åt data som lagras i Oracle, SQL-server och andra icke-stordatorers datakällor.

Läs, skriv, uppdatera och radera data enkelt och säkert – i realtid. Med hjälp av en enkel guide-baserad konfiguration, identifierar du måldatakällan och Ivory Data Access hittar systemet och bygger automatiskt anslutningsvägen. Inga kodning eller ändringar i dina program krävs

Grafiskt användargränssnitt för 3270 Green Screens

Med Ivory VisualConnect kan du modernisera dina äldre IBM-applikationer, skapa internet- och intranätsapplikationer på några timmar, inte månader eller år.

Hoppa över oönskade 5250 eller 3270 green screens och sammanfoga data och fält till dessa nya, förenklade skärmar, förbättra och föryngra dina 3270/5250-applikationer. Utvecklingen och driftsättningen av dina skärmar kan göras på ett fasat tillvägagångssätt som passar din tidsram.

Det kraftfulla skriptspråket låter dig ändra navigering genom 3270/5250-applikationen genom att kombinera skärmarna, dela tätbefolkade skärmar eller strippa oönskade skärmar. Inga speciella redigeringskunskaper eller ändringar av befintliga applikationer krävs.

Vid användning av Ivory Service Architect kan utvecklare integrera Ivory-baserade webbtjänster i Ivory VisualConnect 3270/5250-applikationer.

Våra Kunder

EdgeZone levererar till Skandinaviens största företag. Våra kunder finns inom informationstunga branscher såsom industrisektorn, bankvärlden och försäkringsbolagen.

EdgeZones arbete handlar om att skapa åtkomst. Åtkomst för kunden genom en fungerande miljö, där gamla och nya system samexisterar och skapar nya förutsättningar att utveckla affären. Åtkomst för användaren, genom att modernisera system som genererar en användarvänlig och stimulerande miljö.

Många av våra kunder efterfrågar ett samarbete där vi åtar oss ett helhetsansvar, medan andra främst önskar ta del av våra tjänster eller de produkter vi arbetar med.

Kontakta oss för mer ingående information om våra kunder och vad vi hjälpt dem med.

Exempel från två av våra kunder visar hur EdgeZones tjänster och produkter samverkar.

Försäkringsbolag
Vi hjälpte ett av Sveriges största försäkringsbolag att styra om ett komplext system stegvis och genom IVORY hämta och integrera deras gamla system mot ett nytt.

Biltillverkningsföretag
Vi löste säkerhetsproblematik hos ett Biltillverkningsföretag som uppstod med IBMs gratisverktyg. Användarna dömde ut det nuvarande funktionerna av säkerhetsskäl vilket gav oss uppdrag att finna en mer konstruktiv plattform att bygga vidare på.

Våra Partners


Adaptigent är vår pålitliga partner av hållbara integrationslösningar. Deras produkter matchar vår kompetens och ger oss möjlighet att hjälpa organisationer dra största affärsnytta av sina stordatorinvesteringar.


Dynamant AB grundades 2006 och är Sveriges ledande konsultbolag på applikationsutveckling inom Stordator/Mainframe. Dynamant arbetar i hela utvecklingsprocessen från idé och produktutveckling till förvaltning, drift och support, migrering och avveckling. Dynamant AB är en del av Dynamant Group som även omfattar dotterbolagen Everdon Security AB och Stordatorbolaget AB. Everdon Security är specialister inom brottsutredande och förebyggande IT-säkerhet och Stordatorbolaget är ett specialistbolag inom Stordatorområdet med fokus på resurskonsulting, konsultrekrytering och förvaltning.

EdgeZone
Kontakt

Johan Palm
+46 708 779 462


EdgeZone AB, Box 2042
131 02 Stockholm

Kontakt

Johan Palm
+46 708 779 462


EdgeZone AB, Box 2042
131 02 Stockholm