Våra Kunder

EdgeZone levererar till Skandinaviens största företag. Våra kunder finns inom informationstunga branscher såsom industrisektorn, bankvärlden och försäkringsbolagen.

EdgeZones arbete handlar om att skapa åtkomst. Åtkomst för kunden genom en fungerande miljö, där gamla och nya system samexisterar och skapar nya förutsättningar att utveckla affären. Åtkomst för användaren, genom att modernisera system som genererar en användarvänlig och stimulerande miljö.

Många av våra kunder efterfrågar ett samarbete där vi åtar oss ett helhetsansvar, medan andra främst önskar ta del av våra tjänster eller de produkter vi arbetar med.

Nedan följer exempel från två av våra kunder som visar hur EdgeZones tjänster och produkter samverkar.

Försäkringsbolag
Vi hjälpte ett av Sveriges största försäkringsbolag att styra om ett komplext system stegvis och genom IVORY hämta och integrera deras gamla system mot ett nytt.

Biltillverkningsföretag
Vi löste säkerhetsproblematik hos ett Biltillverkningsföretag som uppstod med IBMs gratisverktyg. Användarna dömde ut det nuvarande funktionerna av säkerhetsskäl vilket gav oss uppdrag att finna en mer konstruktiv plattform att bygga vidare på.

Kontakta oss för mer ingående information om våra kunder och vad vi hjälpt dem med.

Kontakt

Johan Palm
+46 708 779 462


EdgeZone AB, Box 2042
131 02 Stockholm