Våra Tjänster

På EdgeZone jobbar vi med gränsöverskridande lösningar för att kunna skapa åtkomstbaserade tjänster som driver företag och idéer framåt

Konsulttjänster

Vi arbetar ständigt på att utvecklas och specialisera oss inom Business Intelligens och IT-Säkerhet. Vårat professionella team kan hjälpa dig att vända dyra stordatorlösningar till effektiva, kraftfulla och flexibla IT-system för att öka funktionalitet och produktivitet i din specifika miljö. Vår långa erfarenhet ger oss både tekniskt kunnande och förståelse för den verksamhet vi arbetar i när vi är ute på konsultuppdrag. Edgezone levererar konsulter inom hela utvecklingsprocessen – från korta adhock lösningar, till längre och tyngre uppdrag där vi kan ta helhetsansvar med leveransgaranti inom uppsatta tidsramar.

Utöka åtkomst genom webbtjänster för stordatorer

Vi utvecklar och driftsätter webbtjänster för stordatorer med hjälp av Ivory Service Architect. Ivory Studio är ett intuitivt verktyg där utvecklare kan sätta ihop webbtjänster från stordatorapplikationer och data utan kodning och ingen ytterligare användning av MIPS. Genom att använda ”drag and drop” kan utvecklare definiera webbtjänstindata och utdata, och sedan grafiskt utforma flerstegsprocessen för att implementera tjänsten.

Ivory Server är genomförandemotorn som kan driftsättas på eller utanför stordatorn. Den behandlar information som publicerats från Ivory Studio, får åtkomst till applikationer och data direkt i varje ursprunglig miljö. Dessutom kräver Ivory Service Architect minimal utbildning och kan snabbt driftsättas.

Stordators dataåtkomst med standard-SQL

Med Ivory Data Access låter vi dig snabbt låsa upp informationen som lagras i stordatorns datakällor genom standard SQL-åtkomst. Med den här lösningen blir stordatorns dataåtkomst lika lätt som att få åtkomst till information på andra servrar i nätverket.

Till exempel kan du genom stordatorns dataåtkomst koppla verktyg för industristandardens business intelligence (BI) i realtid via ODBC /JDBC genom att använda standard-SQL. Eller integrera stordatorns data med office-applikationer och ge dubbelriktad synkronisering av stordatorers och icke-stordatorers datakällor.

Eftersom Ivory Data Access är dubbelriktad, tillåter den dataåtkomst för stordatorer och tillåter också att dina stordatorprogram och processer kan komma åt data som lagras i Oracle, SQL-server och andra icke-stordatorers datakällor.

Läs, skriv, uppdatera och radera data enkelt och säkert – i realtid. Med hjälp av en enkel guide-baserad konfiguration, identifierar du måldatakällan och Ivory Data Access hittar systemet och bygger automatiskt anslutningsvägen. Inga kodning eller ändringar i dina program krävs

Grafiskt användargränssnitt för 3270 Green Screens

Med Ivory VisualConnect kan du modernisera dina äldre IBM-applikationer, skapa internet- och intranätsapplikationer på några timmar, inte månader eller år.

Hoppa över oönskade 5250 eller 3270 green screens och sammanfoga data och fält till dessa nya, förenklade skärmar, förbättra och föryngra dina 3270/5250-applikationer. Utvecklingen och driftsättningen av dina skärmar kan göras på ett fasat tillvägagångssätt som passar din tidsram.

Det kraftfulla skriptspråket låter dig ändra navigering genom 3270/5250-applikationen genom att kombinera skärmarna, dela tätbefolkade skärmar eller strippa oönskade skärmar. Inga speciella redigeringskunskaper eller ändringar av befintliga applikationer krävs.

Vid användning av Ivory Service Architect kan utvecklare integrera Ivory-baserade webbtjänster i Ivory VisualConnect 3270/5250-applikationer.

Kontakt

Johan Palm
+46 708 779 462


EdgeZone AB, Box 2042
131 02 Stockholm